Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry       Kymenlaakson Kalatalouskeskus ry

TERVETULOA KAAKON JOKITALKKARIN NETTISIVUILLE!

Kaakon jokitalkkari -hankkeen keskeinen sisältö:

  • Kartoitetaan ja tuotetaan tuoretta taustatietoa toiminta-alueen vesistöistä vesialueiden omistajille ja eri viranomais- ja yhteistyötahoille
  • Viedään vesistöjen kunnostusasioita eteenpäin laajalla alueella
  • Toteutetaan kunnostuksia käytännössä
  • Suoritetaan lohikalojen kotiutus- ja tuki-istutuksia mätirasioilla
  • Huolehditaan kunnostuksien ja istutusten asianmukaisen seurannan järjestämisestä
  • Haetaan vaelluskalojen liikkumisesta ja lisääntymisestä uutta tietoa
  • Edistetään eri tahojen huomiota kohdealueen vesistöjen vedenlaatua ja vesiluonnon monimuotoisuutta koskeviin keskeisiin kysymyksiin
  • Huolehditaan että kalavesiä hoidetaan kestävän käytön periaatteiden mukaisesti

 

Seuraa ja tykkää Kaakon Jokitalkkari Facebookissa!: https://www.facebook.com/kaakonjokitalkkari